Hướng Dẫn Cài Đặt Xem Camera DaHua Trên Điện Thoại

Icloud (p2p)  Đăng nhập/ System login (nếu đầu ghi yêu cầu), user: admin, pass: là mật khẩu quý khách cài đặt Trong giao diện menu chính, phần “Thiết lập/ Setting” chọn “Mạng lưới/ Network” => “TCP/IP” => Chế độ DHCP hoặc (cài ip tỉnh theo ý mình ) => Chọn “Lưu” hoặc “Áp dụng”  Lựa chọn […]