Hướng dẫn reset và cấu hình Ruckus đơn giản

I. Reset WiFi Ruckus Nhấp vào nút reset 15s thì nó sẽ reset WiFi Ruckus về trạng thái ban đầu (Default) 2. Dùng phần mềm quét IP để quét địa chỉ IP của WiFi Aruba 3. Sau khi có được địa chỉ IP thì chúng ta truy cập vào nó để cấu hình Nhập User […]