Close
Skip to content

Thiết bị

Network & Camera

Website

Gói giải pháp dành cho Doanh nghiệp

Hosting

Giải pháp lưu trữ trực tuyến

Email Pro

Dịch vụ Email Doanh nghiệp

website design GIẢI PHÁP WEBSITE DOANH NGHIỆP

STARTUP

STARTUP

Thiết kế theo mẫu

Tặng tên miền Quốc tế
.com, .net

Tặng gói Basic Hosting

SSL Security

4.900.000

BUSINESS

BUSINESS

Thiết kế theo mẫu
và chỉnh sửa theo yêu cầu

Tặng tên miền Quốc tế
.com, .net

Tặng gói Plus Hosting

SSL Security

7.900.000

ENTERPRISE

ENTERPRISE

Tư vấn và thiết kế
độc quyền theo yêu cầu

Tặng tên miền
.com, .net / .vn, .com.vn

Tặng gói Premium Hosting

Tặng gói Email Pro

SSL Security

hosting service DỊCH VỤ LƯU TRỮ TRỰC TUYẾN

BASIC

39.000

VNĐ/THÁNG

01GB Storage

15GB Bandwidth

FTP Account

01 My SQL DB

Multi PHP Version

PLUS

59.000

VNĐ/THÁNG

02GB Storage

30GB Bandwidth

FTP Account

01 My SQL DB

Multi PHP Version

STANDARD

89.000

VNĐ/THÁNG

3.5GB Storage

Unlimited Bandwidth

FTP Account

03 My SQL DB

Multi PHP Version

Create/Restore Backups

PREMIUM

139.000

VNĐ/THÁNG

5.5GB Storage

Unlimited Bandwidth

FTP Account

05 My SQL DB

Multi PHP Version

Create/Restore Backups

 

ADVANCED

 

Từ 7.5GB Storage

Unlimited Bandwidth

FTP Account

Từ 09 My SQL DB

Multi PHP Version

Create/Restore Backups

Email service DỊCH VỤ EMAIL PRO

BASIC

19

.000 VNĐ/THÁNG

01 Email Address

01GB Storage

Unlimited Bandwidth

Business Domain
([email protected])

Mã hóa SSL kết nối
IMAP/POP3/SMTP/WebMail

Email Client

Anti Spam & Anti Virus

99.9% Uptime

STANDARD

49

.000 VNĐ/THÁNG

05 Email Address

05GB Storage

Unlimited Bandwidth

Business Domain
([email protected])

Mã hóa SSL kết nối
IMAP/POP3/SMTP/WebMail

Email Client

Anti Spam & Anti Virus

99.9% Uptime

PREMIUM

99

.000 VNĐ/THÁNG

10 Email Address

10GB Storage

Unlimited Bandwidth

Business Domain
([email protected])

Mã hóa SSL kết nối
IMAP/POP3/SMTP/WebMail

Email Client

Anti Spam & Anti Virus

99.9% Uptime